Geachte collega,

Vanaf dinsdag 4 december 2012 kunnen wijzigingen weer rechtstreeks in onze Helpdeskapplicatie geplaatst worden. Voor het inloggen op deze voorziening kunt u gebruik blijven maken van de bij u bekende accountgegevens. Voor het inloggen kunt u gebruik maken van de nevenstaande linkjes.
U kunt vanaf genoemde datum ook weer zelf de voortgang van de wijzigingen volgen.

De handleiding (versie 2.0) is vervangen door een nieuwe versie (versie 3.0). Hierin zijn o.a. de nieuwe schermen en het wijzigingsproces nader omschreven.

Voor vragen kunt u terecht bij uw landelijk functioneel beheerder of voor ondersteuning kunt u gebruik maken van het onderstaande mailadres:


Met vriendelijke groet,

Drs. Michelle Fransen RI
Hoofd GBO provincies
Interprovinciaal Overleg (IPO)logo GBO provincies
logo IPO